Thông báo cho Sinh viên/Học viên

Thông báo cho Sinh viên/Học viên

Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên, Tin hoạt động, Tin Khoa học
By SCI Admin / 19/08/2019

Tạp chí Biomedical Research and Therapy tiếp tục nằm trong danh mục Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate) và Scopus (Elsevier)

Theo công bố của Clarivate và Elsevier, tạp chí Biomedical Research and Therapy do Biomedpress xuất bản hợp tác với Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM tiếp tục được duy trì trong danh sách tạp chí thuộc danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) nằm trong cơ sở dữ liệu Web of Science của Clarivate và danh mục Scopus trong đợt xét tháng 5.2019. Đến nay, Biomedical Research and Therapy đã được chọn vào danh mục ESCI 4 năm (từ năm 2015) và Scopus 2 năm (từ năm 2018).

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By SCI Admin / 02/07/2019

ICRRM2019: Thông báo số 2: Thời hạn nộp Tóm tắt kéo dài đến ngày 15/8/2019

Do Hội thảo quốc tế Các tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo thay đổi thời gian tổ chức từ tháng ngày 9 tháng 9 sang ngày 11 tháng 11 năm 2019; thời hạn nộp bài Tóm tắt các báo cáo tham dự Hội thảo được kéo dài đến hết ngày 15/8/2019.

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By SCI Admin / 16/06/2019

Thời hạn đăng kí sớm (Early Bird Registration) tham gia hội thảo quốc tế Các tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo lần thứ 4 được nới rộng đến ngày 15-7-2019

Thời hạn đăng kí sớm (Early Bird Registration) tham gia hội thảo quốc tế Các tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo lần thứ 4 được nới rộng đến ngày 15-7-2019. Đăng kí tham gia Hội thảo sớm tiết kiệm đến 40% phí tham gia hội thảo này. Thời gian đăng kí sớm được nới rộng đến hết ngày 15/7/2019.

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By SCI Admin / 11/06/2019

Thông báo: Khai giảng lớp học Viết bản thảo bài báo khoa học (Class I: Bản thảo bài báo nghiên cứu) Khoá 4/2019

Nhằm cung cấp các kiến thức và kĩ năng cho các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và...

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By / 12/03/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3/2019

THÔNG BÁOV/v Tuyển dụng nhân sự 1.Vị trí tuyển dụng- Nhân viên sản xuất: 02- Nhân viên văn thư, lưu...

Read More
Thông báo cho Sinh viên/Học viên, Tin hoạt động
By / 19/11/2018

MỜI THAM DỰ SEMINAR “MULTILAYERED SURFACE NANO-COATING FOR MEDICAL APPLICATIONS”

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2018, Viện Tế bào Gốc (trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM) hân hạnh đón tiếp...

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên, Tin hoạt động, Tin Khoa học
By SCI Admin / 19/08/2019

Tạp chí Biomedical Research and Therapy tiếp tục nằm trong danh mục Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate) và Scopus (Elsevier)

Theo công bố của Clarivate và Elsevier, tạp chí Biomedical Research and Therapy do Biomedpress xuất bản hợp tác với Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM tiếp tục được duy trì trong danh sách tạp chí thuộc danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) nằm trong cơ sở dữ liệu Web of Science của Clarivate và danh mục Scopus trong đợt xét tháng 5.2019. Đến nay, Biomedical Research and Therapy đã được chọn vào danh mục ESCI 4 năm (từ năm 2015) và Scopus 2 năm (từ năm 2018).

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By SCI Admin / 02/07/2019

ICRRM2019: Thông báo số 2: Thời hạn nộp Tóm tắt kéo dài đến ngày 15/8/2019

Do Hội thảo quốc tế Các tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo thay đổi thời gian tổ chức từ tháng ngày 9 tháng 9 sang ngày 11 tháng 11 năm 2019; thời hạn nộp bài Tóm tắt các báo cáo tham dự Hội thảo được kéo dài đến hết ngày 15/8/2019.

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By SCI Admin / 16/06/2019

Thời hạn đăng kí sớm (Early Bird Registration) tham gia hội thảo quốc tế Các tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo lần thứ 4 được nới rộng đến ngày 15-7-2019

Thời hạn đăng kí sớm (Early Bird Registration) tham gia hội thảo quốc tế Các tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo lần thứ 4 được nới rộng đến ngày 15-7-2019. Đăng kí tham gia Hội thảo sớm tiết kiệm đến 40% phí tham gia hội thảo này. Thời gian đăng kí sớm được nới rộng đến hết ngày 15/7/2019.

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By SCI Admin / 11/06/2019

Thông báo: Khai giảng lớp học Viết bản thảo bài báo khoa học (Class I: Bản thảo bài báo nghiên cứu) Khoá 4/2019

Nhằm cung cấp các kiến thức và kĩ năng cho các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và...

Read More
Thông báo, Thông báo cho Sinh viên/Học viên
By / 12/03/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3/2019

THÔNG BÁOV/v Tuyển dụng nhân sự 1.Vị trí tuyển dụng– Nhân viên sản xuất: 02– Nhân viên văn thư, lưu...

Read More
Thông báo cho Sinh viên/Học viên, Tin hoạt động
By / 19/11/2018

MỜI THAM DỰ SEMINAR “MULTILAYERED SURFACE NANO-COATING FOR MEDICAL APPLICATIONS”

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2018, Viện Tế bào Gốc (trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM) hân hạnh đón tiếp...

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*