Nguyễn Trọng Hoà

Nguyễn Trọng Hoà

Nghiên cứu viên

 • Nhóm Nghiên cứu:
  Nhóm Cell Reprogramming
 • Nghề nghiệp:
  Nghiên cứu viên
 • Số năm kinh nghiệm:
  4
 • Kĩ năng chính:
  Animal cell culture, Molecular biology
 • Học vị:
  Cử Nhân
 • Số bài báo đã công bố:
  7

PERSONAL EXPERIENCE

Hoa Nguyen Trong recieved BSc in biotechnology in 2015, International University, VNUHCM. After graduation, he has worked at Stem Cell Insitude, University of Science, VNUHCM. He has skill in molecular cloning, gene synthesis and transfection, animal cell culture and cell surface markers indentification.

KĨ NĂNG

Animal cell culture 90%
Molecular biology 90%
ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GỐC 92%

CHRONOLOGY

CÁC CÔNG BỐ CHỌN LỌC

 1. Van Pham, P, Vu, NB, Nguyen, HT, Dao, TT, Le, HT, Phi, LT et al.. ETV-2 activated proliferation of endothelial cells and attenuated acute hindlimb ischemia in mice. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim. 2017;53 (7):616-625. doi: 10.1007/s11626-017-0151-4. PubMed PMID:28424975 .
 2. Van Pham, P, Vu, NB, Nguyen, HT, Huynh, OT, Truong, MT. Significant improvement of direct reprogramming efficacy of fibroblasts into progenitor endothelial cells by ETV2 and hypoxia. Stem Cell Res Ther. 2016;7 (1):104. doi: 10.1186/s13287-016-0368-2. PubMed PMID:27488544 PubMed Central PMC4973107.
Search PubMed

CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ (FULL LIST)

CONTACT ME

Liên quan