Stem Cell Summer 2018

Stem Cell Summer 2018

Một số hình ảnh hoạt động:

Những ngày đầu ở Viện Tế bào gốc…
các HS-SV nghe tập huấn an toàn trong phòng thí nghiệm
Chuyến đi ngoại khóa địa đạo Củ Chi đầy gắn kết giữ các bạn sv và các thầy/cô