Contacts

GET IN TOUCH

Bạn cần liên hệ với chúng tôi để hợp tác, hay nhận chuyển giao công nghệ, hay bạn đang tìm kiếm một công việc tại Viện Tế bào gốc, hãy liên hệ chúng tôi bằng một trong các cách dưới đây:

Địa chỉ:

Toà nhà B23, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM
Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại:

Office: +842836361206

Email:

contact@sci.edu.vn

Giờ làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00-17:00

DROP US A LINE